TEMARI auxiliar de gestió sanitària GVA – en valencià – C2-S01 (Format PDF)

12,00

VISTA PRELIMINAR TEMARI AUXILIAR GESTIÓ SANITARIA GVA EN VALENCIÀ

Temari complet i actualitzat amb la nova legislació a data del 25-11-19.

Els 10 temes sol·licitats en la resolució de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10800]

Entra en la Vista Preliminar i podrás comprovar el temari.

Format PDF per a poder estudiar en la tablet, ordinador o móvil.

També disponible en format enquadernat i en castellà.

Descripción

TEMARI AUXILIAR DE GESTIÓ SANITÀRIA
En aquest llibre desenvoluparem els 10 temes sol·licitats en la resolució de 6 de novembre de 2019, de la directora general de Recursos Humans, per la qual es convoca un concurs oposició de consolidació d’ocupació per a la provisió de vacants del cos d’auxiliars de gestió sanitària de l’Administració de la Generalitat (C2-S01), personal funcionari d’administració especial, dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2019/10800]

1. La Constitució Espanyola de 1978. Títol I: Els drets i deures fonamentals i llibertats públiques: regulació, garanties i suspensió.
2. Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Títol III. Capítols III i IV: El president de la Generalitat. Elecció i estatut personal. El Consell: composició, atribucions i funcions. Relacions entre el Consell i les Corts.
3. Òrgans superiors i del nivell directiu de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Estructura i funcions de la Direcció General de Salut Pública. Característiques i serveis a la població dels Centres de Salut Pública en la Comunitat Valenciana.
4. Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat. Sistema de Salut: principis generals. El dret a la protecció de la salut.
5. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat d’homes i dones. Títol preliminar: Objecte i àmbit de la Llei. Títol I: el principi d’igualtat i tutela contra la discriminació.
6. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu. Títol I. Capítols I i II: Els interessats en el procediment. L’activitat de les Administracions públiques. Normes generals. Termes i terminis.
7. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu. Títol III. Capítols I, II i III: Les disposicions administratives. Requisits dels actes administratius. Eficàcia dels actes. Nul·litat i anul·labilitat.
8. El personal al servei de les administracions públiques: concepte i classes. Estructuració de l’ocupació pública. Ordenació dels llocs de treball. Les relacions de llocs de treball i registres de personal i llocs de treball. Drets i deures dels funcionaris públics de la Generalitat. Situacions administratives dels funcionaris al servei de la Generalitat.
9. Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. Capítol I: objecte, àmbit d’aplicació, i definicions. Capítol III: Drets i obligacions.
10. Eines ofimàtiques del lloc de treball. Tractaments de text. Fulls de càlcul. internet i eines de col·laboració.

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “TEMARI auxiliar de gestió sanitària GVA – en valencià – C2-S01 (Format PDF)”

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *